1. Home 
 2. Actueel 
 3. Nieuws

Nieuws

 1. Bevel voor Instituut Mondzorg en Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. in Weert27-05-2016

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de mondzorginstelling, bekend onder de namen Instituut Mondzorg en Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. in Weert, het...

 2. Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Drenthe27-05-2016

  De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie zijn van oordeel dat de betrokken organisaties en professionals...

 3. Onderzoek naar aanleiding van een calamiteit in Rotterdam26-05-2016

  De samenwerkende rijksinspecties jeugd/sociaal domein hebben onderzoek verricht naar een calamiteit die zich begin 2015 heeft voorgedaan in Rotterdam.

 4. Inspectie ontvangt 41 meldingen van zwijgcontracten25-05-2016

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Tot nu toe zijn er bij de inspectie 41 meldingen gedaan over...

 5. Amphia Ziekenhuis onder verscherpt toezicht25-05-2016

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Amphia Ziekenhuis te Breda en Oosterhout voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De...

 6. Verscherpt toezicht bij steunpunt Rivierenland opgeheven20-05-2016

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op steunpunt Rivierenland (PrivaZorg AWBZ B.V) opgeheven. Er zijn bij dit steunpunt geen structurele...

 7. Voorkomen van infecties in ziekenhuizen kan echt nog beter19-05-2016

  Veel ziekenhuizen doen nog niet genoeg om zorginfecties te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 2013 deed de IGZ ook...

 8. Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 201518-05-2016

  Op 18 mei 2016 is het Klachtbeeld Landelijk Meldpunt Zorg 2015 verschenen. Het is de tweede keer dat het Landelijk Meldpunt Zorg een klachtbeeld uitgeeft sinds de start...

 9. Jaarbeeld 2015: Veranderingen in de zorg, vernieuwing van het toezicht18-05-2016

  De minister van VWS heeft het Jaarbeeld 2015 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aangeboden aan de Tweede Kamer. 2015 stond in het teken van belangrijke...

 10. Kijken met andere ogen12-05-2016

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet tijdens haar bezoeken aan verpleeghuizen dat er keihard wordt gewerkt. En het werk is er de afgelopen jaren niet makkelijker...