1. Home 
 2. Actueel 
 3. Nieuws

Nieuws

 1. LunterenZorg krijgt last onder dwangsom20-11-2015

  De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LunterenZorg BV een...

 2. Verscherpt toezicht bij 2 steunpunten Privazorg opgeheven, bij 1 steunpunt verlengd.18-11-2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpt toezicht op 2 steunpunten van Privazorg AWBZ B.V opgeheven. Er zijn op deze steunpunten geen structurele...

 3. Verpleeghuis Akropolis onder verscherpt toezicht17-11-2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft verpleeghuis Akropolis onder verscherpt toezicht gesteld voor een periode van zes maanden. Volgens de inspectie is er bij het...

 4. Apotheek Medisi B.V. in Den Haag moet sluiten13-11-2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 9 november 2015 apotheek Medisi B.V. in Den Haag een bevel ex artikel 8 vierde lid van de Kwaliteitswet zorginstellingen...

 5. Inspecties publiceren Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp10-11-2015

  De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg houden toezicht op de nieuwe aanbieders van jeugdhulp zoals bedoeld in de Jeugdwet. Het toezicht wordt...

 6. Inspecties onderzoeken kwaliteit Veilig Thuis Fryslân10-11-2015

  In juli 2015 onderzochten de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheids-zorg de kwaliteit van Veilig Thuis Fryslân. Veilig Thuis Fryslân voldoet aan 18 van...

 7. Verscherpt toezicht Zorg Stichting Vivence (ZSV), locatie Borculo, opgeheven09-11-2015

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Zorg Stichting Vivence (ZSV), locatie Borculo, opgeheven. Er zijn geen structurele...

 8. Aantal zwangerschapsafbrekingen in Nederland vergelijkbaar met afgelopen jaar29-10-2015

  In 2014 werden in Nederland 30.361 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. 3.763 behandelingen daarvan betroffen vrouwen uit het buitenland die voor de abortus naar...

 9. Inspecties informeren instellingen over meldprocedure calamiteiten en geweld20-10-2015

  De samenwerkende inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie hebben alle jeugdhulpinstellingen geïnformeerd over de wettelijke meldplicht in geval...

 10. Samenwerking in zorg thuiswonende ouderen kan beter 14-10-2015

  Er zijn meerdere mogelijkheden om de samenwerking in zorgnetwerken van thuiswonende ouderen te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere informatieoverdracht tussen...