1. Home
  2.   Actueel
  3.   Veelgestelde vragen
  4. Vragen over klachten

Vragen over klachten

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over de gezondheidzorg?

Heeft u een vraag over het indienen van een klacht over een zorgverlener? Of wilt u een klacht melden, zodat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het kan gebruiken als signaal voor haar toezicht? Neem dan contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg. Kijk voor meer informatie op de website (www.landelijkmeldpuntzorg.nl) of bel naar 088-1205020.

Naar boven

Hoe wordt de inspectie geïnformeerd over meldingen die bij het Landelijk Meldpunt Zorg binnen komen?

Het Landelijk Meldpunt Zorg stuurt dagelijks een overzicht van alle klachten en vragen van burgers naar de IGZ. In dit overzicht zijn geen namen en contactgegevens van burgers opgenomen. Het overzicht bevat wel namen van zorgverleners waarover klachten binnenkomen. De inspectie gebruikt de informatie uit het overzicht bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een zorgverlener of zorginstelling kan de IGZ besluiten een onderzoek te doen.Het Landelijk Meldpunt Zorg kan een klacht voorleggen aan de IGZ met de vraag of de inspectie een onderzoek nodig vindt. De inspectie besluit tot een onderzoek als de klacht aan 1 of meer criteria voldoet (website Landelijk Meldpunt Zorg).

Naar boven

Mag het Landelijk Meldpunt zorg mijn gegevens zomaar doorgeven aan de IGZ?

Nee, als het Landelijk Meldpunt Zorg denkt dat een klacht een reden kan zijn voor een onderzoek door de inspectie, dan neemt het de volgende stappen:

  • Het Landelijk Meldpunt Zorg vraagt toestemming aan de melder om zijn klacht met persoonlijke gegevens voor te leggen aan de inspectie.
  • Na het verkrijgen van die toestemming verzoekt het Landelijk Meldpunt Zorg de inspectie om te beoordelen of zij een onderzoek nodig vindt.

Net als het Landelijk Meldpunt Zorg lost de inspectie de klacht niet direct op. Maar de inspectie kan wel bijdragen aan de oplossing. Op basis van het onderzoek kan de inspectie bijvoorbeeld een zorgverlener verzoeken om maatregelen te nemen.

Naar boven

Wat is de taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij klachten?

De inspectie vindt het belangrijk dat cliënten, patiënten of hun naasten de mogelijkheid hebben klachten te bespreken met de zorgaanbieder. Daarom ziet de inspectie er op toe dat de zorgaanbieder een klachtenregeling heeft die aan de wettelijke eisen voldoet. De inspectie bemoeit zich niet met de inhoudelijke afhandeling van klachten: dat is aan de zorgaanbieder of de geschilleninstantie. De inspectie doet dus ook geen uitspraak over de gegrondheid van een klacht en is geen hoger beroepsinstantie voor klachten.

Naar boven