1. Home
 2.   Actueel
 3.   Veelgestelde vragen
 4. Vragen over ouderenmishandeling in de zorg

Vragen over ouderenmishandeling in de zorg

Wie kan een geval van ouderenmishandeling door een zorgverlener melden?

Slachtoffers van ouderenmishandeling, hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen melding maken van ouderenmishandeling gepleegd door een zorgverlener.

Naar boven

Waar kan ik ouderenmishandeling in een zorginstelling melden?

Ouderenmishandeling door een zorgverlener kunt u melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Naar boven

Ik wil een geval van ouderenmishandeling in de thuissituatie melden, waar kan ik terecht?

Als er sprake is van ouderenmishandeling in de thuissituatie, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld, telefoonnummer 0900 1262626 (5c p/m).

Naar boven

Ik weet niet zeker of er echt sprake is van ouderenmishandeling, moet ik dan toch een melding maken?

Soms is het moeilijk om te bepalen of er sprake is van ouderenmishandeling. Juist daarom is het bij twijfel goed om contact met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het meldpunt kan op basis van uw informatie de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inschakelen. De inspectie kan met eventueel aanvullend onderzoek bepalen of er daadwerkelijk sprake is van ouderenmishandeling.

Naar boven

Als ik melding maak van ouderenmishandeling kom ik dan in conflict met de betreffende zorginstelling?

Zorginstellingen zijn ervoor verantwoordelijk dat ouderen die afhankelijk zijn van zorg van anderen zich veilig voelen en veilig zijn. Als er medewerkers zijn die zich schuldig maken aan ouderenmishandeling, dan zal de zorginstelling dit willen weten. Zij kunnen dan invulling geven aan de verantwoordelijkheid die ze hebben bij het signaleren en voorkomen van ouderenmishandeling. Geen enkele zorginstelling is gebaat bij medewerkers die zich schuldig maken aan ouderenmishandeling. Melden is dus belangrijk.

Naar boven

Ik verdenk mijn collega van het mishandelen van ouderen, maar ik ben bang voor de sfeer op de werkvloer als ik dit meld. Hoe kan ik voorkomen dat er problemen ontstaan?

U kunt contact opnemen met uw leidinggevende of de vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Deze heeft een onafhankelijke positie. Door uw zorgen eerst daar te bespreken, staat u niet meer alleen. Mogelijk kunnen er ook maatregelen genomen worden zonder tussenkomst van het Landelijk Meldpunt Zorg of kunt u samen het meldpunt benaderen. U kunt overigens ook contact opnemen met het meldpunt en hier vrijblijvend vragen over stellen stellen; niet elk contact is direct een melding.

Naar boven

Hoe doet de IGZ onderzoek naar mijn melding?

De IGZ kan de  zorginstelling benaderen met algemene vragen over het beleid op het gebied van ouderenmishandeling en specifieke vragen over de betreffende melding. Als de instelling hieraan geen medewerking verleent, bezoekt de IGZ de instelling. De IGZ ziet erop toe dat zorginstellingen hun verantwoordelijk nemen in goede en veilige zorg voor ouderen. Doen ze dit niet of niet goed genoeg, dan kan de IGZ maatregelen nemen.

Naar boven

Hoe lang duurt het voordat ik iets hoor over mijn melding?

De IGZ streeft ernaar om zo snel mogelijk een reactie te geven. In principe hoort u binnen vier weken of de inspectie uw melding gaat onderzoeken. Gezien de grote mate van zorgvuldigheid die de inspectie in acht neemt bij onderzoeken, kan het vervolgens wel even duren voordat u de eindconclusies ontvangt. Hebt u vragen over de voortgang dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met het Meldpunt. Onze medewerkers informeren u graag over de stand van zaken.

Naar boven

Wat kan de IGZ doen als er sprake is van ouderenmishandeling in de zorg?

De maatregelen van de IGZ lopen uiteen. De IGZ kan de zorginstelling stimuleren om een betere aanpak om ouderenmishandeling te voorkomen. Maar de IGZ kan de instelling ook stimuleren om aangifte doen tegen vermoedelijke plegers van ouderenmishandeling. In het uiterste geval kan de IGZ dat zelf doen of een tuchtzaak aanspannen.

Naar boven

Welke vormen van ouderenmishandeling zijn er?

Het mishandelen van ouderen kent veel vormen, zoals bijvoorbeeld:

 • lichamelijke mishandeling zoals slaan, knijpen of vastbinden;
 • psychische mishandeling zoals pesten, bedreigen, afsnauwen of uitschelden;
 • seksueel misbruik;
 • verwaarlozing zoals het niet geven van eten en drinken;
 • diefstal van geld en/of eigendommen;
 • ontneming van rechten zoals het weghouden van bezoek en post.
Naar boven

Wat zijn signalen van ouderenmishandeling?

Meerdere signalen kunnen wijzen op mishandeling, bijvoorbeeld:

 • zichtbaar letsel;
 • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
 • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
 • depressiviteit of onverklaarbare angst;
 • schichtig of teruggetrokken gedrag.
Naar boven