1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Curatieve gezondheidszorg

Curatieve gezondheidszorg

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van de geneeskundige zorg die ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en andere zorgaanbieders leveren. De kwaliteit waaraan deze zorg moet voldoen is vastgelegd in onder andere de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en in normen die verschillende zorgsectoren zelf opstellen in overleg met de inspectie en patiëntenverenigingen.