1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Curatieve gezondheidszorg 
  4. Alternatieve behandelaars

Alternatieve behandelaars

In Nederland laten zich jaarlijks vele tienduizenden mensen behandelen door alternatieve beroepsbeoefenaren. Doorgaans gebeurt dit zonder noemenswaardige problemen. Maar wanneer de samenleving wordt opgeschrikt door gevaarlijke behandelpraktijken van alternatieve behandelaars, vraagt menigeen zich af 'wat doet de inspectie?'

Patiënten zijn zelf verantwoordelijk om te kiezen voor reguliere zorg of het alternatieve circuit. Patiënten die voor reguliere zorg kiezen, mogen verantwoorde zorg verwachten. Patiënten die het alternatieve pad bewandelen hebben minder garanties. De inspectie is niet tegen alternatieve behandelmethoden; er is geen wetenschappelijk bewijs dat alternatieve behandelwijzen ziektes genezen, maar ze kunnen soms wel zieken helpen. Aanvullend kunnen alternatieve behandelwijzen prima zijn.

Een patiënt bepaalt uiteindelijk zelf of hij een behandeling wil ondergaan en welke. Die keuze kan de patiënt natuurlijk alleen maar maken als hij juist is voorgelicht over de aard van de ziekte, over de diverse behandelingsmogelijkheden en de kansen/gevolgen van die diverse mogelijkheden. Dáár ligt een plicht van de zorgverlener, alternatief of regulier.

Alternatieve zorgverleners moeten hun patiënten goed voorlichten over het feit dat hun behandeling niet op rede en bewijs is gestoeld. Het is aan de patiënt om te controleren wat de status van de zorgverlener is.