1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Curatieve gezondheidszorg 
  4. Apotheken 
  5. Apotheekregister 
  6. Register van gevestigd apothekers

ApothekenRegister van gevestigd apothekers

Een apotheker die zijn beroep uitoefent in een apotheek, mag geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen zonder dat er voor die apotheek een gevestigde apotheker staat ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. In het register wordt vermeld op welk adres de apotheek is gevestigd. De IGZ houdt het register bij. (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd.

Meer informatie

Als u bij de raadpleging van het register constateert dat er onjuiste NAW-gegevens vermeld staan kunt u een mailbericht sturen met een wijzigingsvoorstel naar apotheekregister@igz.nl .