1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Curatieve gezondheidszorg 
  4. Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Nederland heeft 84 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Dat gebeurt door het (laten) ontwikkelen en beoordelen van kwaliteit- en veiligheidsindicatoren van ziekenhuizen, het analyseren en behandelen van meldingen van calamiteiten en door het uitvoeren van onderzoek naar risicovolle thema’s.

Patiëntveiligheid

De IGZ heeft veel aandacht voor patiëntveiligheid. Zo hebben alle ziekenhuizen nu het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ingevoerd. Mede daardoor is het aantal vermijdbare sterfgevallen gehalveerd, zo bleek uit onderzoek van het NIVEL.

Meer informatie

Toezicht

In de afgelopen periode had de IGZ speciaal aandacht voor:

  • De toetsing van naleving van de hygiënerichtlijnen en goed antibiotica gebruik (antibiotic stewardship);
  • de informatieoverdracht van patiëntenzorg tussen ziekenhuizen en instellingen in de ouderenzorg en de thuiszorg;
  • toezicht op de toediening van hoog risico medicatie;
  • toezicht op het Electronisch voorschrijven;
  • toezicht op de implementatie convenant medische technologie en naleving van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Meer informatie

Er is ook specifiek toezichtbeleid voor sterftecijfers (HSMR), onverwacht lange opnameduur (OLO) en ingewikkelde operaties die weinig voorkomen.

Veel onderzoeken hebben een toetsing- en handhavingskader dat past bij aard en de ernst van geconstateerde tekortkomingen. De inspectie handhaaft vervolgens  proportioneel, dus met inachtneming van de context, om de risico’s voor de patiëntveiligheid te verminderen.

Resultaten

Begin 2016 is het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2014’ gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de indicatoren van 2014.

De inspectie heeft in 2013 onder andere de kwaliteit van het operatieve proces, de sedatie buiten de OK, de hartrevalidatie, de geboortezorg en de naleving van hygiëne richtlijnen, en de implementatie van het convenant medische technologie getoetst in de ziekenhuizen. Ook zijn alle calamiteiten en de door de ziekenhuizen uitgevoerde analyse beoordeeld, en is een aantal calamiteiten onderzocht waaronder verwisselingen tijdens een operatie. Conform het inspectiebeleid op dit punt volgen hieruit tuchtklachten tegen beroepsbeoefenaren (meer informatie hierover staat op de pagina over het Operatieve proces).

Jaargesprekken

In de jaargesprekken met de ziekenhuizen wordt gekeken naar de rollen, samenwerking en verantwoordelijkheden van de raden van toezicht, raden van bestuur, de medische staf, vakgroepen en individuele professionals. Verder worden de opvallend afwijkende uitkomsten van kwaliteitsindicatoren en voor dat ziekenhuis spelende vraagstukken als bijvoorbeeld fusie of nieuwbouw besproken.

Meer informatie