1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Handhavinginstrumenten 
  4. Incidententoezicht

Incidententoezicht

Incidenten, misstanden en structurele tekortkomingen die bij de IGZ worden gemeld zijn belangrijk voor het toezicht van de inspectie. Naar aanleiding van sommige meldingen neemt de inspectie handhavingsmaatregelen. Daarnaast zijn meldingen een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van de zorg.

De inspectie neemt handhavingsmaatregelen bij meldingen die op ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van zorg duiden of die structurele tekortkomingen in de zorg aan het licht brengen. De maatregelen kunnen variëren van advies en stimulering tot correctie of dwang.

Ook analyseert de inspectie meldingen die zij binnenkrijgt. De analyses worden gebruikt bij de oordeelsvorming over de kwaliteit die in verschillende zorgsectoren wordt geleverd. De inspectie kan tijdens toezichtbezoeken terugkomen op meldingen.

Niet elke melding zelf onderzoeken

Om efficiënt en effectief toezicht te houden, onderzoekt de inspectie niet alle meldingen die zij binnenkrijgt zelf. Bij een melding over een zorgaanbieder vraagt de inspectie deze zorgaanbieder in veel gevallen zelf onderzoek te doen. Daarbij stelt de inspectie wel eisen aan de kwaliteit van dit onderzoek.

In bijzondere gevallen verricht de inspectie zelf onderzoek naar aanleiding van een melding. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  • bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico;
  • als de inspectie verwacht dat zij met eigen onderzoek de kwaliteit in een zorgsector in één keer op een hoger plan kan brengen;
  • wanneer een zorgaanbieder niet in staat wordt geacht zelf onderzoek te doen;
  • als de analyse van een zorgaanbieder onvoldoende is;
  • bij grote publicitaire aandacht.

Verwante onderwerpen

Hoofdmenu