1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Handhavinginstrumenten 
  4. Incidententoezicht 
  5. Melden

IncidententoezichtMelden

Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt hierop nauwlettend toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt. De IGZ bewaakt hiermee het algemeen belang van de burger in de zorg. Dat is haar wettelijke taak.

De inspectie maakt bij haar toezicht onder andere gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en privé personen. In het linkermenu kunt u een keuze maken voor een melding. De regels en procedures die gelden voor het melden bij de inspectie vindt u in de ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’.

Meer informatie

Hoofdmenu