1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Verpleging en langdurige zorg 
 4. Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op alle vormen van gehandicaptenzorg door te toetsen of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

In Nederland maken zo’n 190.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg. Hun zorgbehoefte bepaald de vorm en locatie waar ze deze zorg ontvangen. Waar voorheen ongeveer de helft van de cliënten zorg ontving in een instelling, zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van ambulante zorg. Dit komt omdat sinds kort geen nieuwe indicaties voor zorg met verblijf worden afgegeven, voor cliënten met een lagere zorgzwaarte (1, 2 en 3).


Inspectiebezoeken

De inspectie onderzoekt jaarlijks honderden meldingen van misstanden in de gehandicaptenzorg. Hierbij bezoeken we instellingen, aangekondigd en onaangekondigd. We stellen rapporten op, laten instellingen verbeteringen doorvoeren en leggen als dat nodig is een maatregel op.

De inspectie bezoekt zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. We hebben hierbij extra aandacht voor zorgaanbieders die bij ons onvoldoende in beeld zijn.


Risico's

Omdat de inspectie niet iedere instelling jaarlijks kan bezoeken brengt zij eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld. Dat gebeurt door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder:

 • Kwaliteitsinformatie, aan de hand van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
 • Bedrijfsmatige informatie;
 • Ontvangen meldingen;
 • Gegevens uit eerder toezicht.

Ook informatie vanuit cliëntenraden, verwantenraden en ondernemingsraden worden meegewogen.


Thema's 2014

Tijdens de inspectiebezoeken wordt op de werkvloer gekeken naar de risico’s op onveilige zorg. Daarbij besteedt de inspectie in 2014 specifiek aandacht aan de volgende aspecten:

 • Zorg- en ondersteuningsplan;
 • Beschikbaarheid en deskundigheid van het personeel;
 • Medicatieveiligheid;
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen (met extra aandacht voor de forensische zorg binnen de gehandicaptenzorg)
 • Mondzorg.

Daarnaast houdt de inspectie toezicht op een versterking van het interne toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, binnen zorginstellingen.

In 2014 is er een veldnorm onderzoek calamiteiten vastgesteld. Hierdoor kunnen zorgaanbieders het eigen onderzoek naar calamiteiten beter uitvoeren. De inspectie toetst vervolgens op deze norm.


Resultaten, normen en wetten

In het linkermenu staan de geplande toezichtactiviteiten. de resultaten van eerdere onderzoeken en (beroeps)normen en wetten.