1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Verpleging en langdurige zorg 
 4. Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op alle vormen van ouderenzorg door te toetsen of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en daar de nodige zorg ontvangen. Voor wie thuis wonen niet haalbaar meer is, bestaat er in Nederland een verscheidenheid aan woonvormen waar zij zorg kunnen ontvangen. Ruim 160.000 ouderen krijgen op deze manier zorg. In Nederland zijn ruim 800 zorgaanbieders die intramurale AWBZ zorg (zorg met verblijf) bieden De grootte van de zorgaanbieder verschilt sterk; van een zorgboerderij met 10 cliënten tot een zorgconcern met 500 cliënten.

Naar boven

Inspectiebezoeken

De IGZ houdt toezicht op de veiligheid van de zorg. Dat doet zij door eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld te brengen door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder:

 • kwaliteitsinformatie;
 • bedrijfsmatige informatie;
 • metingen van klantervaringen;
 • ontvangen meldingen;
 • gegevens uit eerder toezicht.
Naar boven

Thema's

Inspectiebezoeken worden gebracht aan zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. De IGZ heeft daarbij extra aandacht voor nieuwe toetreders tot de zorgmarkt. De inspectiebezoeken worden zowel onaangekondigd als aangekondigd gebracht. Tijdens deze bezoeken wordt op de werkvloer gekeken naar de risico’s op onveilige zorg. De belangrijkste thema’s zijn daarbij:

 • cliëntdossier;
 • medicatieveiligheid;
 • deskundigheid en inzet van personeel;
 • vrijheidsbeperking.
Naar boven

Naast deze 4 zorginhoudelijke thema’s kijkt de IGZ ook op bestuurlijk niveau naar de sturing op kwaliteit en veiligheid.

Naar boven

Activiteiten, resultaten, normen en wetten

In het linkermenu staan de geplande toezichtactiviteiten. de resultaten van eerdere onderzoeken en (beroeps)normen en wetten.

Naar boven

Lijst concerns en organisatorische eenheden

Onderaan deze alinea vindt u een overzicht van concerns en organisatorische eenheden. Als de gegevens op de lijst van uw instellingen niet meer kloppen kunt u een mail sturen naar meldpunt@igz.nl.

Meer informatie

Naar boven

Kwaliteitsdocument 2012 Verpleging, Verzorging en Zorg thuis

In het kwaliteitsdocument staat welke gegevens zorginstellingen verplicht over het voorgaande jaar aan moeten leveren. De IGZ gebruikt de uitkomsten om te kijken of de zorg veilig en verantwoord is.

Meer informatie

Naar boven

Hoofdmenu