1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Verpleging en langdurige zorg 
 4. Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op alle vormen van ouderenzorg door te toetsen of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen en daar de nodige zorg ontvangen. Voor wie thuis wonen niet haalbaar meer is, bestaat er in Nederland een verscheidenheid aan woonvormen waar zij zorg kunnen ontvangen. Ruim 160.000 ouderen krijgen op deze manier zorg. In Nederland zijn ruim 800 zorgaanbieders die intramurale AWBZ zorg (zorg met verblijf) bieden De grootte van de zorgaanbieder verschilt sterk; van een zorgboerderij met 10 cliënten tot een zorgconcern met 500 cliënten.

Naar boven

Inspectiebezoeken

De IGZ houdt toezicht op de veiligheid van de zorg. Dat doet zij door eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld te brengen door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder:

 • kwaliteitsinformatie;
 • bedrijfsmatige informatie;
 • metingen van klantervaringen;
 • ontvangen meldingen;
 • gegevens uit eerder toezicht.
Naar boven

Thema's

Inspectiebezoeken worden gebracht aan zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. De IGZ heeft daarbij extra aandacht voor nieuwe toetreders tot de zorgmarkt. De inspectiebezoeken worden zowel onaangekondigd als aangekondigd gebracht. Tijdens deze bezoeken wordt op de werkvloer gekeken naar de risico’s op onveilige zorg. De belangrijkste thema’s zijn daarbij:

 • cliëntdossier;
 • medicatieveiligheid;
 • deskundigheid en inzet van personeel;
 • vrijheidsbeperking.

Naast deze 4 zorginhoudelijke thema’s kijkt de IGZ ook op bestuurlijk niveau naar de sturing op kwaliteit en veiligheid.

Naar boven

Uitvraag indicatoren over verslagjaar 2014

De inspectie vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorgthuis over verslagjaar 2014 zelf uit. Zij doet dit, omdat de 3 veldpartijen (zorgaanbieders, zorggebruikers en zorgverzekeraars) voor Verpleging, Verzorging en Zorgthuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald. Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2014 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar Risicogestuurd Toezicht.

Meer informatie

Naar boven

Hoofdmenu