1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Verpleging en langdurige zorg 
 4. Ouderenzorg

Ouderenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op ouderenzorg door te toetsen of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Ouderen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben, krijgen zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit kan binnen een instelling, met een verscheidenheid aan woonvormen, maar dit kan steeds vaker ook thuis. 

Ruim 160.000 ouderen krijgen op deze manier zorg. In Nederland zijn vele zorgaanbieders die intramurale of extramurale zorg bieden op grond van de Wlz.De grootte van de zorgaanbieder verschilt sterk; van een zorgboerderij met 10 cliënten tot een zorgconcern met 500 cliënten.

Naar boven

Toezicht op de zorg

De IGZ houdt toezicht op de veiligheid van de zorg, zowel van zorg die binnen een instelling als bij de cliënt thuis wordt geleverd. Dat doet zij door eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld te brengen door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder:

 • kwaliteitsinformatie;
 • bedrijfsmatige informatie;
 • metingen van klantervaringen;
 • ontvangen meldingen;
 • gegevens uit eerder toezicht.
Naar boven

Inspectiebezoeken

Inspectiebezoeken worden gebracht aan zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. De IGZ heeft daarbij extra aandacht voor nieuwe toetreders tot de zorgmarkt. De inspectiebezoeken worden voornamelijk onaangekondigd gebracht. Tijdens deze bezoeken wordt op de werkvloer gekeken naar de risico’s op onveilige zorg. De belangrijkste thema’s zijn daarbij:

 • cliëntdossier;
 • medicatieveiligheid;
 • deskundigheid en inzet van personeel;
 • vrijheidsbeperking.
Naast deze 4 zorginhoudelijke thema’s kijkt de IGZ ook op bestuurlijk niveau naar de sturing op kwaliteit en veiligheid.
Naar boven

Uitvraag indicatoren over verslagjaar 2014

De inspectie vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorgthuis over verslagjaar 2014 zelf uit. Zij doet dit, omdat de 3 veldpartijen (zorgaanbieders, zorggebruikers en zorgverzekeraars) voor Verpleging, Verzorging en Zorgthuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald. 

Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2014 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar Risicogestuurd Toezicht.

Meer informatie

Naar boven

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het leveren van begeleiding thuis voor ouderen die geen 24 uurs zorg nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. De gemeente houdt ook toezicht op deze begeleiding, de inspectie niet meer.

Naar boven