1. Home 
  2. Organisatie

Organisatie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel.

     

Het toezichtveld van de IGZ bestaat uit ongeveer 90.000 instellingen, bedrijven en solistisch werkende zorgverleners (inclusief alternatieve zorgaanbieders en aanbieders van cosmetische zorg), waar zo’n 1.3 miljoen personen werken (waarvan circa 800.000 zorgprofessionals).