1. Home 
 2. Organisatie 
 3. Wie is wie

Wie is wie

Het managementteam vormt de algemene leiding van de inspectie. In het managementteam zitten de inspecteur-generaal, de hoofdinspecteurs van de zorgdomeinen en de directeuren van de stafafdelingen. Verder is er een permanente Raad van Advies.

Inspecteur-generaal

dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

Domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie is eindverantwoordelijk voor deze eenheden.

Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

drs. J.J. (Hans) Schoo MBA-H

Afdelingen en managers Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

 • Eerstelijnsgezondheidszorg: mr. B.A. (Barbara) Prins
 • Medisch Specialistische Zorg: drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier
 • Farmaceutische bedrijven: drs. R.B. (Ronald) Jansen
 • Producten en Mondzorg: drs. J.R. (Johanan) van Diermen MBA
 • Medische Technologie: drs. ing. P.J.M. (Paul) van Zeijst

Domein Maatschappelijke Zorg

Het domein Maatschappelijke Zorg bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg is eindverantwoordelijk voor deze eenheden en voor de eenheid Meldpunt IGZ.

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg

drs. J.F. (Joke) de Vries

Afdelingen en managers Maatschappelijke Zorg

 • Netwerkzorg, Jeugd en Preventie: L.P. (Lucie) Claessen
 • Gehandicaptenzorg en Forensische zorg: drs. E.T. (Edwin) van Houten MGM
 • Verpleging en Verzorging: A.M.M. (Anja) Jonkers
 • Nieuwe Toetreders, Zorg en Fraude: dr. J. (Jeroen) Geelhoed
 • Geestelijke gezondheidszorg: drs. T.M. (Thijske) Fraanje
 • Meldpunt IGZ: drs. G.M. (Gaby) Bronner

Directeur Beleid, Juridische zaken en Communicatie (plv. inspecteur-generaal)

drs. R. (Ruby) Hoogerboord

Stafafdelingen en hoofden directie Beleid, Juridische zaken en Communicatie

 • Bestuursondersteuning en Beleidsregie: drs. A.J. (Ad) Serné
 • Juridische zaken: H. (Hans) ter Steege
 • Communicatie: drs. W.J.M. (Walther) Verhoeven

Directeur Bedrijfsvoering

R. (Rob) de Haan

Stafafdelingen en hoofden directie Bedrijfsvoering

 • Financiën, Beheer en Control: B. (Barend) Alblas RA
 • Personeel en Organisatie, en IGZ Academie: drs. T. (Tine) Looijenga
 • Risicodetectie en Onderzoek: dr. J. (Jeroen) Geelhoed (a.i.)
 • Informatiebeleid en ICT: drs. A.M. (Marieke) Teerds 
 • Facilitaire Dienst: J. (Jonna) Ivangh
 • Administratieve- en Managementondersteuning: A. (Anneke) Anema

Bureau Opsporing en Boetes

Hoofd: mr. R.A. (Ron) van Geffen MPM

Raad van advies

De inspectie heeft een permanente raad van advies. Deze adviseert de inspecteur-generaal over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de organisatie.

Leden Raad van Advies

 • Mark van Twist (voorzitter)
 • Anemone Bögels
 • Marjo Jager
 • Eveline Wouters
 • Marlies Veldhuijzen van Zanten
 • John Froger