1. Home 
 2. Organisatie 
 3. Wie is wie

Wie is wie

Het managementteam vormt de algemene leiding van de inspectie. In het managementteam zitten de inspecteur-generaal, de hoofdinspecteurs van de zorgdomeinen en de directeuren van de stafafdelingen. Verder is er een permanente Raad van Advies.

Inspecteur-generaal

dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

Domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie is eindverantwoordelijk voor deze eenheden.

Hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

drs. J.F. (Joke) de Vries (a.i.)

Eenheden en managers Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

 • Eerstelijnsgezondheidszorg: H. (Hans) ter Steege
 • Geneesmiddelen: dr. A.P. (Annejet) Meijler
 • Medische Technologie: drs. ing. P.J.M. (Paul) van Zeijst
 • Specialistische somatische zorg: drs. E.C.M. (Els) van der Wilden-van Lier

Domein Maatschappelijke Zorg

Het domein Maatschappelijke Zorg bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg is eindverantwoordelijk voor deze eenheden en voor de eenheid Meldpunt IGZ.

Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg

A.M.M. (Anja) Jonkers (a.i.)

Eenheden en managers Maatschappelijke Zorg

 • Geestelijke Gezondheidszorg en Publieke Gezondheid: R.J. (Ron) Boumans
 • Gehandicaptenzorg: L.P. (Lucie) Claessen
 • Ouderenzorg en Thuiszorg: A.M.M. (Anja) Jonkers
 • Meldpunt IGZ: K.N. (Karen) Kolenbrander

Directeur Beleid, Juridische zaken en Communicatie (plv. inspecteur-generaal)

drs. R. (Ruby) Hoogerboord

Stafafdelingen en hoofden directie Beleid, Juridische zaken en Communicatie

 • Bestuursondersteuning: drs. A.J. (Ad) Serné
 • Juridische zaken: mr. B.A. (Barbara) Prins
 • Voorlichting en Communicatie: drs. W.J.M. (Walther) Verhoeven

Directeur Bedrijfsvoering

R. (Rob) de Haan

Stafafdelingen en hoofden directie Bedrijfsvoering

 • Financiën, Beheer en Control: B. (Barend) Alblas RA
 • HR en IGZ Academie: drs. A.M. (Annemarie) Jansen
 • Informatiebeleid en ICT: drs. A.M. (Marieke) Teerds 
 • Onderzoek en Innovatie:dr. J. (Jeroen) Geelhoed

Bureau Opsporing en Boetes

Hoofd: mr. R.A. (Ron) van Geffen MPM

Raad van advies

De inspectie heeft een permanente raad van advies. Deze adviseert de inspecteur-generaal over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de organisatie.

Leden Raad van Advies

 • Mark van Twist (voorzitter)
 • Anemone Bögels
 • Marjo Jager
 • Eveline Wouters
 • Marlies Veldhuijzen van Zanten
 • John Froger

Hoofdmenu