Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home 
  2. Actueel 
  3. Publicaties

Publicaties zoeken

Op deze pagina vindt u alle downloadbare ( pdf-)publicaties van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voorbeelden van publicaties die u op deze pagina kunt vinden zijn: (inspectie)rapporten, circulaires, jaarplannen en -verslagen, en folders.


Zoek uw publicaties op: instellingsnaam, plaats van de instelling, postcode van de instelling, of een zoekterm naar keuze. Zoek uw publicaties op: instellingsnaam, plaats van de instelling, postcode van de instelling, of een zoekterm naar keuze.


Kies een startpunt en verfijn uw keuze in het volgende scherm. Kies een startpunt en verfijn uw keuze in het volgende scherm.

 

Volledige lijst weergeven
 

Actuele publicaties 

Beëindiging bevel KEM kliniek

02-10-2015Officiële publicatie
Beëindiging bevel KEM kliniek

Senioren Respons Delft april 2015 addendum

20-08-2015Rapportbijlage
Addendum bij definitief rapport Senioren Respons Delft april 2015.

Mystery Guests 2 Begeleidend evaluatieonderzoek vervolgproject IGZ-ouderenzorg

29-06-2015Rapportbijlage
Onderzoek naar de inzet van mystery guests in het toezicht op de ouderenzorg door oderzoeksinstituut ...

Evaluatie van een nieuwe vorm van cliëntgericht toezicht: SOFI

29-06-2015Rapportbijlage
Het Nivel heeft in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht of de observatiemethode ...

Kijken met andere ogen naar mensen met dementie en onbegrepen gedrag

29-06-2015Geaggregeerd rapport
Zorg moet niet alleen veilig en professioneel zijn, maar ook respectvol en met oog voor andermans leven ...

Opvang van ebolapatiënten in de hele zorgketen goed voorbereid

24-06-2015Geaggregeerd rapport
De epidemie van Ebola Virus Disease (EVD) in Westelijk Afrika is gelukkig sterk afgenomen, maar nog niet ...

Onderzoek naar overdracht van patiënteninformatie tussen ziekenhuizen en vvt

18-06-2015Rapportbijlage
In 2014 heeft de IGZ in tien regio’s 266 zorgverleners bezocht en inmiddels zijn er tien rapporten gepubliceerd ...

Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd

18-06-2015Geaggregeerd rapport
De overdracht van patiëntengegevens is een complex en kwetsbaar proces waarbij tussen 2 partijen de verantwoordelijkheid ...

Toetsingskader bij onderzoek naar patiënteninformatie tussen ziekenhuizen en vvt

18-06-2015Formulier
Voor het onderzoek naar de overdracht van patiënteninformatie tussen ziekenhuizen en vvt is dit toetsingskader ...

Radiologisch onderzoek bij kinderen

05-06-2015Geaggregeerd rapport
In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het RIVM onderzoek gedaan naar stralingsbescherming ...

Hoofdmenu