1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Zorg in ziekenhuizen weer verder verbeterd

Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012

Zorg in ziekenhuizen weer verder verbeterd

Nieuwsbericht | 27-01-2014

Alles wijst erop dat de zorg die ziekenhuizen leveren in 2012 verder verbeterd is ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij operaties en in de oncologie is de grootste winst behaald op het gebied van terugdringen van vermijdbare sterfte. Dat blijkt uit Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012 dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag publiceerde.

Grootste winst

Bijna 100% van de ziekenhuizen heeft de zogenaamde time-out bij operaties ingevoerd. Dat draagt veel bij aan het vermijden van sterfte en schade bij patiënten. Een ander opvallend resultaat is dat het multidisciplinair overleg over de behandeling van kanker vrijwel overal is ingevoerd. Verder hebben veel ziekenhuizen werk gemaakt van zogenaamde perinatale audits waarin verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de geboorte samenwerken. Daardoor is de kans op overlijden of schade voor de baby of de moeder rond de geboorte aantoonbaar kleiner.

Het percentage patiënten met een herseninfarct (CVA) die binnen een uur na binnenkomst in het ziekenhuis een infuus met de juiste medicijnen kregen (trombolyse) steeg verder. Daarbij worden de verschillen tussen ziekenhuizen steeds kleiner. Hoe sneller deze behandeling start, hoe kleiner de kans dat de patiënt overlijdt of blijvend ernstig letsel oploopt.

Compliment voor ziekenhuizen

In dit jaarlijks terugkerende rapport staan de resultaten van de kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen. De indicatoren laten zien dat de zorg in de ziekenhuizen in 2012 weer verder is verbeterd. De inspectie ziet een spectaculaire toename van het aantal kwaliteitsregistraties en is onder de indruk van de snelheid waarmee die ingevoerd worden: Eén jaar na opname in de basisset neemt gemiddeld 95% van de ziekenhuizen deel.

Uit onderzoek van EMGO/NIVEL vorig jaar, blijkt dat de vermijdbare sterfte in de ziekenhuizen binnen vijf jaar gehalveerd is. Dat is vooral te danken aan de grote inspanningen die de ziekenhuizen hebben geleverd. De IGZ complimenteert de ziekenhuizen met dit resultaat.

Nederlandse zorg transparant vergeleken met buitenland

Het Resultaat Telt Ziekenhuizen staat dit jaar in het teken van internationale vergelijkingen. In geen enkel ander land blijken gegevens van kwaliteitsregistraties zo toegankelijk als in Nederland. In Nederland zijn veel gegevens openbaar en daardoor kunnen verschillende zorgaanbieders met elkaar vergeleken worden. Dat geeft aan dat er in ons land veel geïnvesteerd wordt in veiligheid en kwaliteit van zorg en ook steeds meer in transparantie. De resultaten die vervolgens zichtbaar worden door die transparantie, tonen aan dat de registraties goed gebruikt worden. De kwaliteit wordt niet alleen zichtbaar, maar neemt ook zichtbaar toe.

Kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsindicatoren (basisset ziekenhuizen) worden onder regie van de inspectie gemaakt door de Orde van Medisch specialisten (OMS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). De inspectie gebruikt de gegevens uit de basisset ziekenhuizen jaarlijks om risico’s binnen zorgprocessen in kaart te brengen, afwijkende uitkomsten nader te onderzoeken en ziekenhuizen daarop aan te spreken waardoor de risico’s in de zorg verminderen. De IGZ beoordeelt dus op basis van de verkregen informatie voor welke risico’s of welke ziekenhuizen meer aandacht nodig is. Omdat deze informatie slechts een indicatie geeft, neemt de inspectie eventuele handhavende maatregelen pas na nader onderzoek. Voor ziekenhuizen levert Het Resultaat Telt bruikbare gegevens op over hun zorg. Daardoor kunnen zij waar dat nodig blijkt hun zorg of behandeling verbeteren. Doordat de meeste indicatoren meerdere jaren bij alle ziekenhuizen worden uitgevraagd, kan worden vastgesteld dat de zorg op vele gebieden steeds beter en veiliger wordt.

Meer informatie