1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Meer gegevens nodig voor onderzoek siliconen borstimplantaten

Meer gegevens nodig voor onderzoek siliconen borstimplantaten

Nieuwsbericht | 07-10-2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft bekend gemaakt dat er een onderzoek komt naar de klachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. Steunpunt SVS (Stichting voor Vrouwen met Siliconenimplantaties) heeft de inspctie veel meldingen overhandigd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de klachten voor de inspectie. Na een eerste inventarisatie heeft het RIVM aangegeven dat het eerder gestarte onderzoek niet voldoende informatie geeft om goede wetenschappelijke uitspraken te kunnen doen. Daarom zal voor het onderzoek nu met een nieuwe vragenlijst worden gestart.

Een groep vrouwen met klachten heeft zich in de afgelopen jaren al gemeld bij de stichting SVS. De inspectie heeft in overleg met de stichting SVS en het RIVM besloten om deze vrouwen op te roepen een nieuwe vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is speciaal voor dit onderzoek door het RIVM opgesteld. Deze lijst is besproken met de stichting SVS en de inspectie.

Doel onderzoek


Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van de klachten die vrouwen met een siliconen borstimplantaat ervaren. De resultaten van dit inventariserend onderzoek kunnen in andere studies gebruikt worden voor vervolgonderzoek naar de oorzaak van de klachten en het verband met het dragen van siliconen borstimplantaten.

Oproep

De vrouwen die zich als eerder hadden aangemeld bij stichting SVS zullen door de stichting gevraagd worden vooral mee te werken aan het RIVM onderzoek. Zij zullen van SVS een mail krijgen met een link naar de vragenlijst van het RIVM. Naast de bestaande lijst van vrouwen die zich hebben gemeld heeft de stichting ook nieuwe meldingen ontvangen. Deze vrouwen ontvangen ook een oproep. De inspectie zal dan tevens vrouwen gaan oproepen die zich niet bij de SVS hebben gemeld, maar wel borstimplantaten hebben (gehad). Dit kan betekenen dat het onderzoek groter wordt, omdat de nieuwe aanmeldingen van vrouwen ook worden meegenomen. 

Meer informatie vindt u op de webpagina met veelgestelde vragen.