1. Home
  2. Melden

Melden

Zorgaanbieders, fabrikanten en andere officiële instanties kunnen rechtstreeks melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hieronder vindt u alle onderwerpen, formulieren en informatie over melden, aangifte en aanvragen bij de inspectie.

Melden als burger

Als burger kunt u met meldingen en klachten over zorg terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.


Naar boven

Melden volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Meldformulier verplichte meldingen (calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren)

Voor verplichte meldingen op basis van de Jeugdwet (art. 4.1.8) gebruikt u een ander meldformulier. Zie ook Melden volgens de Jeugdwet.

Zie ook de toelichting op:

Voor GGZ en/ of verslavingszorg


Naar boven

Melden over zwijgcontracten


U kunt een e-mail sturen naar Meldpunt IGZ via meldpunt@igz.nl of telefonisch contact opnemen via 088 – 120 5000.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook een brief sturen naar:
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.

De inspectie doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg. Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met een ongewenste inhoud.
Zie ook de toelichting op:


Naar boven

Melden volgens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

Meldformulier zorgaanbieders

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Melden volgens de Geneesmiddelenwet

Dit kan bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten, een gezamenlijk initiatief van het CBG en de IGZ.


Naar boven

Melden volgens de Wet op de medische hulpmiddelen

1. Meldformulier incidenten met medische hulpmiddelen

2. Meldformulier correctieve actie (FSCA) medische hulpmiddelen

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Melden volgens de Jeugdwet

1. Meldformulier Gedwongen medicatie als geneeskundige behandeling in de Jeugdzorg

2. Meldformulier Calamiteiten en geweld bij jeugdhulpverlening

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Melden volgens de Penitentiaire beginselenwet of de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden

Meldformulier onvrijwillig geneeskundige handelingen

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Aangifte


Aangifteformulier vals recept

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Aanvragen


1. Wijzigingsformulier register gevestigde apothekers

Zie ook toelichting op:

2. Aanvraag informatie over functioneren zorgverlener in het kader van vergewisplicht

Zie ook toelichting op:


Naar boven

Meer informatie