1. Home
  2.   Melden
  3. Cijfers over meldingen

Cijfers over meldingen

Op deze pagina vindt u informatie over meldingen die de inspectie ontvangt. Het jaarbeeld dat de inspectie elk jaar uitbrengt bevat geaggregeerde informatie over het aantal meldingen dat de inspectie ontvangt en de afhandeling daarvan. Hieronder treft u informatie aan over specifieke categorieën meldingen die de inspectie ontvangt.

Meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag/ seksueel misbruik

IGZ ontvangt van zorginstellingen meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag/ seksueel misbruik. De IGZ registreert deze meldingen onder een brede definitie seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hieronder is weergegeven hoe deze meldingen verdeeld zijn over de verschillende zorgsectoren.

Tabel: de verdeling van meldingen seksueel misbruik / seksueel grensoverschrijdend gedrag per zorgsector in 2014

Eerstelijnzorg20
Specialistische somatische zorg10
Gehandicaptenzorg290
Zorg thuis20
Ouderenzorg20
Geestelijke Gezondheidszorg70
Totaal410

Meldingen van suïcides binnen de GGZ

Cijfers over deze meldingen vindt u in het onderwerp geestelijke gezondheidszorg op deze website.