1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4.   Apotheken
  5.   Apotheekregister
  6. Register van gevestigd apothekers

ApothekenRegister van gevestigd apothekers

In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen.

Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. In het register staat op welk adres de apotheek is gevestigd. De IGZ houdt het register bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd.

Meer informatie

Als u bij de raadpleging van het register constateert dat er onjuiste NAW-gegevens vermeld staan kunt u een mailbericht sturen met een wijzigingsvoorstel naar apotheekregister@igz.nl .