1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4. Goed bestuur

Toezicht en handhavingGoed bestuur

Waarom is goed bestuur belangrijk?

Bestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De meeste bestuurders zijn hiervoor goed toegerust, anticiperen tijdig op veranderingen en nemen hun verantwoordelijkheid.

Tegelijkertijd zien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorbeelden van zorgorganisaties die bestuurlijk in de problemen raken en/ of die het financieel niet redden. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld omdat:

  • er gedwongen ontslagen vallen;
  • de bestuurder en toezichthouder zijn niet in staat om gezamenlijk een koers uit te zetten;
  • er onvoldoende focus is voor goede zorg.

Daar waar IGZ en/of NZa signalen hebben dat het niet goed gaat, toetst de IGZ of de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn. De NZa toetst of de betaalbaarheid en toegankelijkheid in gevaar komen. Wanneer dit inderdaad zo is of dit dreigt te gebeuren, spreken zij de bestuurder en zo nodig de interne toezichthouder hierop aan.


Gezamenlijk kader Goed Bestuur

De IGZ en NZa hebben allebei de ervaring dat een goed financieel beleid en goede zorg vaak samen op gaan. Het is daarom niet alleen effectief, maar ook logisch dat deze externe toezichthouders elkaar informeren over relevante signalen. Daar waar dat nodig is zullen zij gezamenlijk een strategie uitzetten voor het toezicht, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. In een gezamenlijk kader Goed Bestuur staat voor bestuurders duidelijk uitgelegd waar bij toezicht op bestuur de focus ligt en wat er van bestuurders en intern toezichthouders wordt verwacht.


Vragen en antwoorden

Wat merkt een bestuurder in de praktijk van dit kader Goed Bestuur? Wanneer weet u of u het als bestuurder goed doet? Antwoord op deze en andere vragen vindt u in de speciale Goed Bestuur factsheet

Meer informatie