1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4. Incidententoezicht

Toezicht en handhavingIncidententoezicht

Incidenten, misstanden en structurele tekortkomingen die bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) worden gemeld, zijn belangrijk voor het toezicht van de inspectie. Na sommige meldingen neemt de inspectie handhavingsmaatregelen. Daarnaast zijn meldingen een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van de zorg.

De inspectie houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Ze gebruikt daarvoor twee vormen van toezicht: incidententoezicht en risicotoezicht.

Jaarlijks ontvangt de inspectie ongeveer 10.000 meldingen over incidenten in de gezondheidszorg. Deze meldingen komen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten en andere instanties. Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er ergens een structureel risico is voor onveilige zorg.

Verplicht melden

Zorgaanbieders en fabrikanten zijn verplicht bepaalde incidenten te melden bij de inspectie. De inspectie vraagt de zorgaanbieder meestal zelf onderzoek te doen. De inspectie beoordeelt vervolgens het onderzoeksrapport.

Belangrijk is dat de zorgaanbieder beschrijft wat de oorzaak van het incident was. Ook moet de zorgaanbieder beschrijven welke maatregelen hij neemt om de situatie te verbeteren. Als de inspectie deze maatregelen niet voldoende vindt kan zij zelf een maatregel opleggen.


Melden door burgers

Ook burgers kunnen een melding doen bij de inspectie. Zij kunnen daarvoor terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. De inspectie en het Landelijk Meldpunt Zorg werken nauw samen bij het behandelen van meldingen door burgers.


Onderzoek door inspectie

In sommige gevallen doet de inspectie direct zelf onderzoek. Bijvoorbeeld als de inspectie de ernst van een incident groot vindt. Of als zij er aan twijfelt dat de zorgaanbieder kan leren van gemaakte fouten. Doet de inspectie zelf onderzoek? Dan zoekt zij contact met de betrokken patiënten/cliënten en/of hun familie en/of naasten.