1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Wetten
  5. Geneesmiddelenwet

Toezicht en handhavingGeneesmiddelenwet

In de Geneesmiddelenwet staat hoe een medicijn mag worden geproduceerd en verhandeld. Hiervoor is een vergunning nodig. De volgende personen mogen medicijnen op recept aan patiënten geven:

  • apothekers; 
  • huisartsen met een vergunning voor apotheker; 
  • personen en instanties met een speciale vergunning.

De inspectie houdt toezicht op naleving van deze wet. De inspectie kan medicijnen laten terughalen, in beslag nemen of de verkoop (tijdelijk) verbieden. Ook kan de inspectie een bestuurlijke boete opleggen als iemand de Geneesmiddelenwet overtreedt.

De inspectie is bevoegd om een apotheek te sluiten. Dit doet de inspectie als de apotheek medicijnen onvoldoende veilig opslaat, bereidt of afgeeft aan patiënten.

Meer informatie