1. Home
  2.   Over ons
  3. Jaarverslagen

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt de IGZ verantwoording af over haar bedrijfsvoering. Daarin worden ook kort de projecten van het afgelopen jaar beschreven. Samen met het jaarverslag wordt het jaarbericht gepubliceerd met de bevindingen en resultaten van het werk uit het voorgaande jaar. Het jaarverslag en jaarbericht vormen samen het Jaarbeeld.

Meer informatie