Reactie Stichting Zahet 30-11-2018

Instelling bevel/aanwijzing | 03-12-2018
Rapport of brief naar aanleiding van het geven, verlengen of opheffen van een bevel of aanwijzing. Een bevel wordt door de inspectie zelf afgegeven aan een instelling of solistisch werkende zorgverlener, bijvoorbeeld om een afdeling of instelling te sluiten of zorgactiviteiten te staken. Bij een aanwijzing legt de inspectie een dwingende maatregel op namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


Reactie Stichting Zahet 30-11-2018.pdf
03-12-2018 | PDF-document PDF-document, 78 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat